Enter the content which will be displayed in sticky bar
Marketing: +35567 40 37 713

Mirëserdhët Në Elrodi TV & Production


Elrodi Tv një dritare e muzikës së vërtetë shqiptare ,i cili kultivon dhe ruan traditën e vyer popullore dhe qytetare si dhe atë të përpunuar Elrodi Tv ka një shtrirje të gjerë në të gjithë territorrin  Shqipëtar. Elrodi TV është pjesë e Platformës Satelitore TRING Dixhital/ IP TV dhe në çdo shërbim TV dhe IP që TRING ofron. Në këtë platformë Elrodi TV është në Kanalin 151 ndërsa në IP TV në kanalin 148. Ai është pjesë e kabllorëve të ndryshëm të territorit Shqipëtar. Gjithashtu Elrodi TV është pjesë edhe në platformën dixhitale ABCom, në kanalin 133, i cili ka një shtrirje të gjerë në qytete të ndryshme.